ترمیم آسفالت حفاریهای سطح شهر

بسیاری از حفاریهای صورت گرفته خیابانها و کوچه ها و چاله های ایجاد شده  در سطح شهر، با آسفالت ترمیم گردید .

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=75