راه اندازی ایستگاه ورزشی در بلوار شهید مصطفی خمینی (ره)

ایستگاه ورزشی با اعتباری بالغ بر 000/000/300 ریال در پیاده رو بلوار شهید مصطفی خمینی (ره) روبروی ساختمان نیروی انتظامی با نصب ستهای ورزشی پیاده رو سازی ، دیوار چینی و نصب نرده ، نصب پایه و چراغهای رنگی و صندلی راه اندازی گردید .

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=70