قرعه کشی اسامی شهروندان خوش حساب و اهدا جوایز

شهرداری کمیجان به 50 نفر از شهروندان خوش حسابی که در سال 1390 نسبت به پرداخت عوارض نوسازی  و زباله خود اقدام نموده اند به قید قرعه جوایزی شامل کمک هزینه سفر به مشهد مقدس - کارت هدیه و کلیات دیوان فخرالدین عراقی در نظر گرفته که جوایز برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس طی مراسم دومین جشنواره سفره هفت سین اهدا و مابقی متعاقباً اهدا خواهد شد .

اسامی برندگان در ادامه مطلبشهروندان خوش حساب برنده کمک هزینه سفر مشهد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

1

ایپکعلی رحیمی

عبدالمجید

6

علیرضا کمیجانی

حسین

2

رحمانعلی تکیه ای

عبدالعلی

7

یداله عیسی آبادی

عبداله

3

حمیدرضا اناری

روح اله

8

حسین کمیجانی

غلامعلی

4

یوسف باقری

فولاد

9

حسنعلی نوروزی

حسین

5

علی نبی ئی

حجت اله

10

محمد افشار

حبیب اله

 

 

شهروندان خوش حساب برنده کارت هدیه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

1

یوسفعلی فرجی

بهرامعلی

11

علی و ولی اله یوسفی

ولی اله-گل علی

2

ابراهیم مختاری

حبیب اله

12

طیب میوه

محرمعلی

3

شوزب حیدری

زعفر

13

روح اله بهادری

محمد نقی

4

حسین رضا مرادی

جعفر علی

14

محمد خان آبادی

محمد حسین

5

احمد آقا حبیبی کمیجانی

ابوالقاسم

15

نادعلی چهرقانی

حیدرعلی

6

غلامرضا متقی نیا

ابراهیم

16

فرامرز اسلامی

ابراهیم

7

علی بهمنی

اصغر

17

عبدالحسین کوخائی

حسن

8

محمد بهادری

علی اکبر

18

محمود اناری

غلامحسین

9

شهناز کمیجانی

عبدالحسین

19

محمد رضاعیسی آبادی

درویشعلی

10

ابوالمعصوم اسلامی

ولی اله

20

حسن رضا سلطانی

عزیزاله

 

 

شهروندان خوش حساب برنده کلیات دیوان فخرالدین عراقی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

1

جواد وحمیدایزدی

اسکندر

11

ابوالقاسم عیسی آبادی

نظامعلی

2

جعفر کمیجانی

محمد عیسی

12

غلامعلی عبدالهی

میرزاعلی

3

غلامرضا اناری

احمد

13

حسن فخارنیا

غلامرضا

4

محمد رضا اناری

حسین

14

سعیدکمیجانی محمدخواه

جلیل

5

سلطانعلی اناری

محرمعلی

15

ابراهیم صمدی

صفرعلی

6

ابراهیم اناری

محمد صادق

16

مهدی حاجیلو

ذبیح اله

7

حسینعلی کمیجانی (برقی)

اسماعیل

17

محمد کمیجانی

ذبیح اله

8

محمد امینی

غلامحسین

18

محمد علی عربی

اکبر

9

فریدون کمیجانی(مهرآور)

حاج نقی

19

علیرضا خیرآبادی

عیسی

10

قربان آقا زیارتی

رجبعلی

20

سید حسن حسینی

سید عباس

 

 منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=67