جلسه شهردار با ناضرین نظام مهندسی ساختمان در شهرداری کمیجان

در این جلسه شهردار کمیجان به موضوع نظارت قانونی بر ساخت و سازها، فعال شدن دفتر نظام مهندسی در شهر، یکسان سازی نرخ خدمات، کنترل چک لیست های ساختمانی و ارائه به موقع به شهرداری، گزارش تخلفات ساختمانی، استفاده از مصالح استاندارد، انجام آزمایش بتن و جوش اشاره کرد.وی در ادامه افزود: ما شرعا و قانونا در قبال ساخت و سازها مسئول هستیم و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ساخت و سازهای مشکل دار و غیر استاندارد در شهر شکل بگیرد.مرادی خاطرنشان کرد: انتظار داریم نظام مهندسی و مهندسان عضو این سازمان، شهرداری و مسکن و شهرسازی رادر بحث کنترل مقررات ملی ساختمان یاری رسانند.

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=539