دعوت از معمار مرمت کار کاشانی حاج قدرت الله صالحی جهت ارزیابی مرمت حوزه علمیه میرزا اصغر رجیل

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری و شورای اسلامی شهرکمیجان  در راستای  احیای فضاهای تاریخی از معمار مرمت کار کاشانی، حاج قدرت الله صالحی جهت ارزیابی  حوزه علمیه میرزا اصغر رجیل  دعوت و از محل بازدید نمودند .   مهندس مرادی شهردار کمیجان گفت  بافت های تاریخی ارزشمندترین بافت ها هستند که فراموشی و تخریب آنها، به ضرر توسعه گردشگری شهر است.  بافت های تاریخی کانون و هسته شهرها هستند و حیات این بافت ها طی سالیان  گذشته پایه بسیاری از آداب و رسوم و حتی فرهنگ موجود و نیز رونق اقتصادی شهر و منطقه بوده است.فضاهای شهری تاریخی قبل از همه وظیفه دارند، تاریخ، هویت عینی و ذهنی شهر را حفظ کرده و در زندگی جاری سازند که می توان با شناخت عوامل اصلی تخریب بافت های با ارزش تاریخی با معماری بومی، در جهت بهبود  و احیای آنها  اقدام نمود . به نظر می رسد یکی از مؤثرترین راهکارها در احیای دوباره بافت های تاریخی، ایجاد فعالیت های مجدد در این مناطق با توجه به توانایی های فیزیکی و کالبدی آنهاست. ایجاد محورهای گردشگری می تواند به عنوان یکی از روش های احیای فضاهای تاریخی شهری و جذب گردشگر مورد استفاده قرار گیرد. اما  امروزه بخش قدیمی شهرکمیجان در آستانه حذف شدن از سیمای شهر  قرار دارد که با حول و قوه الهی شهرداری و شورای اسلامی در نظر دارد نسبت به احیاء آنها اقدام نماید .

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=500