آموزش اطفاء حریق به د انش آموزان مدرسه فاطمیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری کمیجان ٰ آموزش اطفاء حريق به دانش آموزان مدرسه فاطمیه با هدف آشنایی با اقدامات اولیه در ایمنی، پیشگیری و نحوه استفاده از تجهیزات ویژه آتش‏نشانی اجرا شد.     

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=473