خيابان شهيد محمود كميجاني آسفالت شد

به گزارش روابط عمومي   ، شهرداري با توجه به وضعيت نامناسب و خاكي خيابان شهيد  محمود كميجاني و در راستاي بهبود عبور و مرور نسبت به آسفالت اين خيابان به مساحت 1600 مترمربع اقدام نمود .

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=452