قسمتی از بلوار شیخ عبدالنبی وفسی تا ورودی شهرک فرهنگیان جدولگذاری گردید .

قسمتی از بلوار شیخ عبدالنبی وفسی تا ورودی شهرک فرهنگیان جدولگذاری گردید .با پیگیری مکرر و باعنایت به اینکه خیابان 28 متری شیخ عبدالنبی وفسی در طرح تفصیلی شهر کمیجان به 35 متری افزایش یافته قسمتی از خیابان فوق تا ورودی شهرک فرهنگیان به طول حدوداً 180 متر بلوار احداث گردید .منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=44