آغاز عمليات جدولگذاري خيابان شهيد محمود كميجاني

به كزارش واحد عمران شهرداري كميجان ، جدولگذاري خيابان شهيد محمود كميجاني به طول  بطول تقريبي 182 متر در حال اجرا مي باشد.برآورد ريالي پروژه در حدود    187/000/000ريال مي باشد .

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=424