تخريب ملك واقع درطرح تعريض بلوار 35 متري ابتداي خيابان امام خميني(ره)

به گزارش روابط عمومي شهرداري كميجان ، در راستای اجرای طرح تعریض و بازگشایی  بلوار 35 متري ابتداي خيابان امام خميني (ره) ملكي به مساحت 520 مترمربع كه در مسیر پروژه قرار گرفته بود تخريب شد .شهردار كميجان  ضمن قدردانی از مالك  به جهت همکاری با شهرداری در پیشبرد اهداف مصوب گفت: در این راستا جا دارد از كليه مالکین املاک تعریض شده به سبب همکاری فوق العاده با شهرداری تشکر نمایم.

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=413