ارتقاء درجه شهرداری از 5 به 7

با توجه به اينكه عملكرد شهرداري كميجان در سالهاي اخير رشد بسيار خوبي داشته است و از جنبه هاي مختلف ارتقا پيدا كرده اكنون استحقاق ارتقا درجه شهرداري از رتبه و درجه ۵ به يكباره به درجه ۷ را پيدا كرده است .با توجه به اينكه عملكرد شهرداري كميجان در سالهاي اخير رشد بسيار خوبي داشته است و از جنبه هاي مختلف ارتقا پيدا كرده اكنون استحقاق ارتقا درجه شهرداري از رتبه و درجه ۵ به يكباره به درجه ۷ را پيدا كرده است و اين درجه بر اساس بررسي عملكرد شهرداري توسط سازمان شهرداريهاي كل كشور انجام مي گيرد و ما منتظر تصويب و موافقت مسئولين محترم ذي ربط هستيم و موضوع در حال پيگيري مي باشد وان شاءاله  اين امر مبارك شهروندان عزيز باشد.منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=11